מכללה טכנולוגית - קורס צבירה מו' שנה א'  סמסטר ב'  רמה  רמה B

רפית נוימן

מכללה טכנולוגית - קורס צבירה מו' שנה א'  סמסטר ב' קבוצה 1 רמה  רמה B 

מירי טל

מכללה טכנולוגית - קורס צבירה מו רמה A  שנה ראשונה סמסטר ב

מירי נבו