התחברות

הדפדפן שלך צריך לאפשר עוגיות עזרה עם הדפדפן שלך צריך לאפשר עוגיות
יתכן שחלק מהקורסים מאפשרים כניסת אורחים

האם זהו הביקור הראשון שלך באתר זה?

הנחיות חיבור לאתר:
שם משתמש הוא מספר ת"ז ללא אפס מוביל וסיסמה זהה לרופינט

במקרה של בעיות/תקלות נא לפנות למייל:
support@ruppin.ac.il

יש להקפיד שהפנייה תכיל תיאור בעיה מפורט עם הנתונים האישיים:
שם משתמש, שם משפחה, שם פרטי, טלפון ודוא"ל זמינים.

רק פנייה כזו תוכל להיות מטופלת על ידינו ביעילות.
ב ה צ ל ח ה!!!